6 Eylül 2008 Cumartesi

KÖYLER

AKKEÇİLİ

Denizli İzmir karayolunun iki yanına kurulmuş, toplu bir yerleşim alanıdır. Alaşehir ovasının hemen orta yerinde bulunan köy halkının geçim kaynağı tarıma dayanmaktadır. Alaşehir'e uzaklığı 5 km'dir. Rakımı 155 olan köyün yüzölçümü 14350 dönümdür. 2000 yılı nüfus sayımına göre köyde yaşayan insan sayısı 770'dir. Köyün geçmiş yıllardaki nüfus verilerine baktğımızda sürekli bir artış olduğunu ve bu artışın doğal nüfus artışına parallel olarak sürdüğünü görmekteyiz. Bu nedenle köy dışarıdan göç almamakta ve dışarı da aşırı oranda göç vermemektedir.

Köy halkı daha çok bağ tarımı ile uğraşmaktadır. Ayrıca buğday, zeytin ve bahçe tarımı da köyün belli başlı geçim kaynakları arasındadır. 100 dönüm. merası olan köyde büyükbaş hayvan bakımı da yapılmaktadır. 10050 dönüm dikili bağı bulunan Akkeçili köyünde 2000 dönüm tarlalık alanda, başta buğday olmak üzere çeşitli ürünler yapılmaktadır. Köylüye ait 1000 dönüm zeytinlik bulunmaktadır. 2000 verilerine göre kişi başına düşen yıllık gelir ilçe ortalamadının üzerindedir. Oğuz bölüntülerinden bir oymak olan Akkeçililer, önceleri Kütahya ve Uşak yöresinde yerleşmişlerdir. Buradan gelen Akkeçililer, Alaşehir ovasının orta kesiminde aynı adla bir de yerleşme kurmuşlardır.

ALHAN

Bozdağların kuzey kesiminde Alhan çayının batı kesiminde, vadi kenarında kurulmuştur. Köyde 2000 yılı nüfus sayım sonuuçlarına göre 587 kişi yaşamaktadır. Orta dağınıklıkta bir yerleşmeye sahip olan köy, 11450 dönüm araziye sahiptir ve rakımı 210'dur. Köyde 23 aile sadece hayvancılıkla uğraşırken diğer aileler, tarımın yanında hayvancılık ta yapmaktadırlar. İlçe merkezine uzaklığı 14 km'dir. Köyde yunanlılardan kalma evler ve ne zaman yapıldığı bilinmeyen kitabeli tarihi bir çeşme bulunmaktadır.

Köyün yerleşim alanı 150, otlak ve mera 1750, orman (maki alanı) 4300 dönüm olup 300 dönüm de faydalanılamayan alan mevcuttur. Ayrıca köyün asıl geçim kaynağını oluşturan bağ alanları 3800 dönüm alan kaplamaktadır. Köyde hem sulu hem de kuru tarım yapılmaktadır. Alhanlılar Bozdağlar'ın hemen kuzey yamacındaki tepelik alanlarda, yani kuru tarım alanalrında, sultani üzüm yetiştiriciliği yapmaktadırlar. Ve bu üzümlerova üzümğnden daha önce yetiştiği içinde iyi gelir elde etmektedirler. Sulama için, arklarla Alhan deresinden faydalanılır. Ayrıca Alhan deresi kenarındaki bahçelerde sebze ve meyve yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Dikili olan zeytin ağaçlarından elde edilen ürünü köylüler kendi ihtiyaçalrı için kullandıkları için bu zeytinler ekonomik bir değer taşımaz. 2000 verilerine kişi başına düşen yıllık gelir 565 milyon civarındadır.

AZITEPE

Bozdağların kuzey kesiminde zirveler kesimine yakın bir yerde kurulmuş olan köyün Alaşehir'e olan uzaklığı 18 km'dir. Azıtepe, yamaçta orman içerisinde dağınık yerleşmeye sahip bir köydür. Azıtepe yerleşmesinin deniz seviyesinden olan uzaklığı 1050 metredir. Köyde 2000 yılı verilerine göre 620 kişi 126 hane yaşamaktadır. Köyün nüfusu 1935-60 yılları arasında yaklaşık iki kat artmıştır. 1985 yılı verilerine köyün nüfusu 1014 kişiye kadar çıkmış olmasına rağmen bu tarihten itibaren köyün nüfusu azalmış ve 620 kişiye kadar düşmüştür. Dağlık alanda bulunmasına rağmen nüfus miktarı yüksek yerleşmelerden biridir.


Toplam 9897 dönüm araziye sahip olan köyün ana geçim kaynağını tarım ve hayvancılık oluşturmaktadır. Köy arazisinin 1244 dönümünü buğday, 611 dönümünü arpa ve yine 611 dönümünü tütün ekim alanları oluşturuken, 460 dönüm alanda da sebze ve meyvcilik yapılmaktadır. Bu alanda elma kestane ve kiraz bahçeleri bulunmaktadır. Ayrıca 4671 dönüm orman ve 2055 dönüm de otlak alanı bulunmaktadır. Tarımın yanında hayvancılık da oldukça yaygın bir ekonomik faaliyetdir. Köyde 1998 verilerine 216 yerli sığır, 774 yerli koyun ve 681 adet kıl keçisi mevcuttur. Köyde kişi başına düşen ortalama gelir oldukça düşüktür.


AYDOĞDU

İlçenin kuzeydoğu kesiminde Yeşilyurt kasabasının hemen kuzeyinde bulunan Aydoğdu yerleşmesi Alaşehir'e 20 km uzaklıkta bulunmaktadır. Yerleşmenin deniz seviyesinden yüksekliği 450 metredir. 1960 yılında 215 kişinin yaşadığı Aydoğdu'da 1990 yılında da 305 kişi yaşamaktaydı. Köy yamaçta kurulmuştur ve evler toplu bir görüntü vermektedir.

8213 dönüm araziye sahip olan köyün ana geçim kaynağını tarım ve hayvancılık, özellikle tahıl tarımı oluşturur. Köy arazisinin 900 dönümünde buğday ve 700 dönümünde arpa üreticiliği yapılmaktadır. Diğer alanların 6513 dönümünü otlak alanları ve 100 dönümünü de yerleşim alanı oluşturmaktadır. Ayrıca köyde 10 yerli sığır, 730 yerli koyun ve 30 kıl keçisi mevcuttur. Köyde kişi başına düşen yıllık ortalama gelir, diğer yamaç yerleşmeleri gibi oldukça düşüktür.

BADINCA

İzmir-Denizli yolunun güney kesiminde bulunan köy, yerleşim açısından dağınık bir özellik göstermektedir. Alaşehir ilçe merkezinin hemen doğusunda bulunan köyün merkeze uzaklığı 5 km'dir. 2000 yılı nüfus sayımına göre köyde 474 kişi yaşamaktadır. Bunun yanında köyün nüfus gelişimine baktığımızda 1990 yılına kadar nüfusun belirli miktarda her dönem arttığı ancak bu dönemden sonra azaladığı gözlenmektedir. Nitekim son nüfus sayımınasa köy nüfusu 500'ün de altına düşmüş durumdadır. Badınca yerleşmesinin kuruluşu çok eskilere kadar gitmektedir. Köy yerleşmesi içerisindeki ve çevresindeki atarihi kalınrılar bu iddiayı desteklemektedir. Köyün muhtelif yerlerinde Roma veya Bizans dönemine ait mermerden yapılmış sandıklar bulunmuştur. Köyün güney kesiminden geçen Badınca deresi kıyısında zamanında daha çok çınar olmak üzere, düzgün ağaçların ve su değirmnelerinin bulunuşu, buranın zamanında bir mesire yeri olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. Hatta bulunan kalıntılardan yola çıkılarak zamanında bir manastırın buludnduğu şeklinde tahminler yapılmaktadır. Köye 1 km uzaklıkta suni iki tepenin bulunduğu ve yeterli araştırmaların yapılması durumunda buralarda areolojik eserlerin bulunabileceği düşünülmektedir. Ev yapmak için kazılan zeminlerden eski paralar, sandıklar veya diğer tarihi eserler çıkmaktadır. Buradan çıkan tarihi eserlerin bir kısmı Manisa Arkeoloji Müzesi'nde bulunmaktadır.

6919 dönüm alana sahip olan köyde 23 aile tarım ve hayvancılıkla uğraşmamaktadır. Topraklarının 100 dönümü yerleşim alanı, 670 dönümü otlak, 2500 dönümü da ormanlık alandır. Bunun dışında köy 100 dönüm arazi üzerine kurulmuş olup, ayrıca 130 dönüm da faydalamnılamayan alan mevcuttur. Toprakların geriye kalan kısmı (2050 dönümü sulu olmak üzere) tarım arazisi olarak değerlendirilmektedir.

BAHADIR

Alaşehir'in güneydoğusunda Bozdağların kuzey eteklerinde kurulumuş olan Bahadır köyü, Alaşehir'e 16 km uzkalıkta bulunmaktadır. Kurulduğu yerin engebeli olması itibariyle evler orman içinde dağınık bir şekilde bulunmaktadır. 2000 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre köyde 783 kişi yaşamaktadır.

Köyde yaklaşık 180 hane bulunmaktadır. Bunların çoğu tarım ve hayvancılıkla uğraşmakla birlikte ormancılıktan da gelir elde etmektedirler. Bahadır köyü 105 dönüm bir alan üzerine kurulmuştur. Bitkisel üretim yapan aile sayısı 21, hayvancılık yapan aile sayısı 24, hem tarımla he de hayvancılıkla uğraşan aile sayısı da 126'dır. Ekonomisi genel itibatiyle kuru tarıma dayanmaktadır. Sadece 500 dönüm bir alanda sulu tarım yapılmaktadır. Bu sahalarda da sebze ve meyve üretimi yapılmaktadır. Genel itibariyle tütün, arpa ve buğday tarımı yapılmaktadır. Ancak yüksek kesimlerde çavdar ekimi yapılmaktadır. 18944 dönüm köy arazisinin 10000 dönümü orman alanıdır. 1500 dönüm da faydalanılamayan toprağı vardır. Otlak alanı olarak kullanılan miktar 2039 dönümdır. 1999 verilerine göre kişi başına düşen ortalama gelir 135 milyon liradır.

BAHÇEDERE

Alaşehir yerleşmesinin hemen gney kesimindeki tepeler kuşağı üzerinde buluna köyün ilçe merkezine olan uzaklığı sadece 3 km'dir. 2000 yılı verilerine göre köyde 88 kişi ve 25 hane bulunmaktadır. Köy, 1985 yılından günümüze sürekli nüfus kaybetmiştir. 1985 yılında 117 kişinin yaşadığı köy 1997 yılında 104'e ve 2000 yılında da 88'e düşmüştür. Köyün deniz seviyesinden yüksekliği 400 metredir. Behçedere yerleşmesi şekil olarak dağınık bir özellik göstermektedir.

İlçe merkezinin güneyinden Bozdağlar'ın zirvelerine kadar oldukça geniş bir araziye sahip olan Behçedere köyünün asıl geçim kaynağını tarım oluşturmaktadır. Kuru tarım alanlarının 900 dönümünde buğday, 700 dönümünde arpa, 160 dönümünde nohut üreticiliği ve 50 dönümünde sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bunun yanında 50 dönüm zeytin ve 100 dönüm de bağ alanı bulunmaktadır. Buradaki bağ alanları sulu tarım arazisi olmadığı için ekomoik bakımdan fazla gelir getirmez. Diğer alanların 20300 dönümünde orman, 350 dönümünde otlak alanları ve 3000 dönümünde de faydalanılmayan alan bulunmaktadır. Ayrıca köyde 12 yerli sığır, 95 koyun ve 247 kıl keçisi mevcuttur. Kişi başına düşen yıllık ortalama gelir düşük olmasına rağmen diğer dağlık sahadaki yerleşmelere göre ekonomik durumu daha iyidir.

BAHÇELİ

Bozdağlar'ın kuzey kesiminde zirveler kesimine yakın br yerde bulunan Bahçeli köyünün ilçe merkezine olan uzaklığı 24 km'dir. Köyün deniz seviyesinden yüksekliği 850 metredir. 2000 yılı verilerine göre 236 kişi ve 60 hanenin bulunduğu köy oldukça düzenli bir nüfus gelişimine sahiptir. Köyün 1960-2000 yılları arasındaki nüfus gelişimine baktığımızda 1960-85 döneminde nüfusun azaldığını ve bundan sonra artarak 2000 yılında 236 nüfusa ulaştığını görmekteeyiz.

Hacıali karlığı zirvesinin hemen kuzeyinde buluna köy alanı 8144 dönümdür. Bunun 1100 dönümünde buğday, 800 dönümünde arpa ve 350 dönümünde de tütün tarımı yapılmaktadır. Köy arazisinin 800 dönümünü otlak, 4864 dönümünde orman ve 40 dönümünde yerleşme alanları bulunmaktadır. Ayrıca 130 dönüm alanda da bahçe tarımı yapılamktadır. Köy halkı geçim kaynağını tarımdan sağlamaktadır. 1999 verilerine göre köyde kişi başına düşen yıllık ortalam gelir 200 milyon civarındadır.

BELENYAKA

Alaşehir ovasının güney kesiminde, Bozdağlar'ın kuzey kesiminde bulunan Belenyaka köyü Alaşehir İlçe merkezine 13 km uzaklıkta yer almaktadır. Yamaçta dağının bir şekilde dağılmış olan köy yerleşmesinin denizden olan yüksekliği 250 metredir. 2000 yılı nüfus verilerine göre köyde 675 kişi ve 155 hane bulunmaktadır. Geçmiş yıllardaki nüfus verilerine baktıımızda köyün 1990-97 dönemi dışında sürekli nüfusunun arttığını görmekteyiz. 1935-85 dönemindeki nüfus artış oranı ise hayli yüksektir.

9300 dönüm alana sahip olan köyün ana geçim kaynağını ilçenin diğer yerleşmeleri gibi tarım ve hayvancılık oluşturmaktqadır. Köy arazisinin yarıdan fazlası ulu tarım alanı ilken diğer yarısı da kuru tarım alanıdır. Köy arazisinin 373 dönümünde tütün, 621 dönümünde buğday ve 25 dönümünde zeytin yetiştiriciliği yapılırken, 4500 dönüm alanda da bağcılık yapılmaktadır. Bunun dışında çok az bir alanda da sebze ve meyve yetiştiriciliği yapılırken, 300 dönüm otlak alanı, 100 dönüm yerleşim alanı, 1871 dönüm orman alanı ve 1500 dönümüde faydalanılmayan alan mevcuttur. Bunun yanında hayvancılık da köy ekonomisinde önemli bir yer turmaktadır. Köyde 136 melez sığır, 907 koyun ve 55 kıl keçisi vardır. Kööyde kişi başına düşen yıllık ortalama gelir 600 milyon civarındadır.

CABERBURHAN

Yeşilyurt'un hemen kuzeydoğu kesimindedeki engebeli arazide bulunan köyün Alaşehir'e uzaklığı 22 km'dir. Yamaçta dağınık bir şekilde kurulmuş olan köyde içme suyu kuyulardan sağlanmaktadır. 2000 yılı nüfus verilerine göre köyde 414 kişi yaşamaktadır. Köyün nüfus gelişimine baktığımızda sürekli bir dalgalanmanın olduğu görmekteyiz. Bu da köyün sürekli göç verdiğinin bunun yanında nüfusunun da sürekli bir artış gösterdiği göstermektedir. Ayrıca 1969 depreminden sonra halkın çoğu Yeşilyurt Kasabası'na ve Caberkamara köyüne göç vermiştir. Köyaün eski adı "Konaklar" dır. Yüzölçümü 16930 dönümdır. Sahip olduğu toprakların 9300 dönümü otlak, 150 dönümü yerleşme ve geri kalan kısmı da tarım alanı olarak kullanılmaktadır. Köyün ana geçim kaynağı kuru tarım ve hayvancılıktır.

CABERFAKILLI

Alaşehir ilçe merkezinin kuzey kesiminde bulunan Caberfakıllı kasabası ilçe merkezine 12 km uzaklıktadır. Caberfakıllı köyü yamacın hemen önünde ovada toplu bir şekilde bulunmaktadır. Son nüfus sayımı verilerine göre köyde 607 kişi ve 140 hane bulunmaktadır. 1935-60 ve 1997-2000 dönemlerinde köy nüfusunda az bir azalma görülürken, en fazla artış 1960-85 döneminde olmuştur. Son yıllarda Caberfakıllı 'da göç veren köyler arasında yerini almıştır.Köyün deniz seviyesinden olan uzaklığı 180 metredir.

Toprakalrının çoğunun ova kesiminde bulunduğu Caberfakıllı köyü 7875 dönüm alana sahiptir. Bunlar arasında en geniş yeri bağ alanları oluştururken buğday ve arpa alanları bunu takip etmektedir. Köyde fazla yaygın olamamak üzere mısır tarımı dahi yapılmaktadır. Köy hemen here tarafından bağ alanlarıyla kaplanmış durumdadır. Bunun yanında 1351 dönüm otlak alanı ve 500 dönüm de faydalanılmayan alan vardır. Köyün hemen tamamı toprak sahibidir. Köyün geçim kaynakları arasında ilk sırada bağcılık yer alırken ikinci sırada arpa ve üçüncü sırada da buğday tarımı ve hayvancılık yer almaktadır. Köyde 133 melez sığırı, 100 kültür sığırı ve 345 yerli koyun bulunmaktadır. Köyün gelir seviyesi oldukça yüksektir. Alaşehir'in de gelir seviyesi yüksek yerleşmelerinden biridir.

CABERKAMARA

Alaşehir ilçe merkezinin kuzeydoğusunda, Yeşilyurt Kasabası'nın kuzeyinde buluna Caberkamara köyünün Alaşehir'e olan uzaklığı 18 km'dir. 2000 yılı nüfus verilerine göre köyde 320 kişi yaşamaktadır. Geçmişten günümüze kadar düzenli bir nüfus artış göstermektedir. Ancak 1990 yılından sonra köyde nüfus artışı azalmıştır. Bu şu anlama gelmketedir; ya köy dışarı göç vermektedir, ya da n doğum oranı azlamıştır. Köyde yaşayan 73 haneden 13'ü dışındaki herkes tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır. Burası aslında Yeşilyurt bir mahallesi konumundadır. 100 dönümlık bir alanda kurulan köy toplam 6900 dönüm araziye sahiptir. Bunun 3000 dönümü otlak, 306 dönümü sulu tarım ve geriye kalanı da kuru tarım alanıdır. Kuru tarım alanlarında buğday, arpa ve az da olsa tütün tarımı yapılmaktadır. Denizden yüksekliği 220 m olan köy, ovanın hemen kuzey ucunda, tepelik alanların başladığı bir yerde bulunmaktadır. 1999 verilerine göre köyde kişi başına düşen gelir 335 milyon liradır.

ÇAĞLAYAN

Alaşehir Ovası'nın orta kesiminde, Alaşehir-İzmir karayolunun güneyinde bulunan Çağlayan köyünün Alaşehir ilçe merkezine olan uzaklığı 12 km'dir. 100 dönüm alan üzerine kurulmuş olan Çağlayan köyünün deniz seviyesinden yüksekliği 148 metredir. 2000 yılı verilerine göre köyde 420 kişi ve 100 civarında hane bulunmaktadır. 1990 yılına kadar nüfusu artış eğilimi gösteren köyün bu tarihten itibaren nüfus kaybetmeye başlamıştır.

Çok az bir alana sahip olan köyün ana geçim kaynağını tarım oluşturmaktadır. 2320 dönüm alana sahip olan köy arazisinin 1841 dönümünü bağ alanları, 150 dönümünü buğday, 50 dönüm arpa ve 179 dönümünü de bataklık alan oluşturmaktadır. Bunun dışında köyde az miktarda da hayvancılık yapılmaktadır. Köyün gelir seviyesi oldukça yüksektir. Ayrıca köy halkının çevre köy arazilerinde de oldukça fazla arazisi bulunmaktadır.


ÇAKIRCAALİ

Alaşehir ovasının orta kesiminde, Alaşehir çayına yakın bir yerde bulunan Çakırcaali köyünün ilçe merkezine olan uzaklığı 7 km uzaklıktadır. Ovada toplu halde bulunan Çaırcaali'de son nüfus sayımına göre 510 kişi ve 120 hane bulunmaktadır. Nüfusun gelişimine baktığımızda sürekli bir dalgalanma göstermektedir. 1935-60 döneminde iki kat artan yerleşmenin nüfusu 1960-85 döneminde fazla bir değişiklik göstermezken 1990 yılında ilk defa nüfusu 558 kişiye ulaşmıştır. 1997-2000 döneminde nüfusu 493'ten 510'a yükselmiştir. Köy merkezinin deniz seviyesinden yüksekliği 158 metredir.


Alaşehir ilçe merkezinin kuzeydoğusunda bulunan Çakırcaali köyü 9440 dönüm alana sahiptir. Köy arazisinin 4000 dönümünde bağcılık, 400 dönümünde buğday, 920 dönümünde arpa, 400 dönümünde otlak alanı ve 20 dönümünde de sebze ve meyve bahçeleri bulunmaktadır. Ancak köy arazisin bir kısmının sahipleri Alaşehir İlçe merkezinde oaturmaktadırlar. Köyün asıl geçim kaynağını bağcılık oluştururken bunun yanında tahıl yetiştiriciliği ve hayvancılık da yapılmaktadır. Köyde 173 yerli sığır ve 425 de yerli koyun bulunmaktadır. Köyde kişi başına düşen yıllık ortalama gelir bir milyarın üzerindedir. Bu gelir seviyesiyle ilçenin en zengin köylerinden biridir.


ÇAMLIBEL

Alaşehir ilçesinin güneydoğusunda bulunan Çal dağı zirvesinin güney kesiminde bulunan Çamlıbel Alaşehir'e yaklaşık 40 km uzaklıktadır. Alaşehir'in en uzak en şirin köylerinden biridir. 2000 yılı nüfus verilerine göre köyde 153 kişi yaşamaktadır. Köyün nüfus gelişimine baktığımızda 1997-2000 döneminde nüfus kaybetmiştir. 1993 yılına kadar Örencik köyüne bağlı bir mahalle (Marmarlı mahallesi) olarak bulunan köy bu tarihten sonra Alaşehir ilçesine bağlı bir köy olmuştur.

Yaklaşık 40 ailenin yaşadığı köyün yüzölçümü 2610 dönümdır. Bu yüzölçümüyle yine Alaşehir'in en küçük ama orman bakımından en zengin köylerinden biridir. 40 aileden sadece 3'ü a tarım dışı işlerle geçimini sağlamaktadır. Köyün en önemli geçim kaynaklarından biri tütün yetiştiriciliğidir. Bunun dışında ormancılık, meyvacılık ve hayvancılık da yapılmaktadır. Köyde 600 dönüm alanda buğday, 100 dönüm alanda arpa, 450 dönüm alanda buğday, 50 dönüm alanda ceviz, 50 dönüm alanda kestane, 20 dönüm alanda kiraz, 20 dönüm alanda elma ve 20 dönüm alanda da sebze tarımı yapılmaktadır. Köyün yetişen ürünler bakımından oldukça zengin olmasına rağmen ekonomi bakımından aynı zenginlik söz konusu değildir. Ayrıca köy 1000 dönüm ormana ve 200 dönümda mera alanına sahiptir. Köyde kişi başına düşen ortalama gelir 185 milyon civarındadır.

ÇARIKBOZDAĞ

Bozdağlar'ın kuzey kesiminde bulunan Çarıkbozdağ köyünün deniz seviyesinden yüksekliği 850 metredir. Alaşehir İlçesi'nin güneyinde bulunan köyün ilçe merkezine uzaklığı 24 km uzaklıktadır. Son nüfus sayımı verilerine göre 486 kişi ve 120 hane bulunmaktadır. 1935-97 döneminde nüfusu sürekli artan Çarıkbozdağ köynün nüfusu 1997-2000 döneminde azalmıştır. Köyün nüfus yoğunluğu da oldukça düşüktür. Çarıkbozdağ yerleşmesi Bozdağlar'ın kuzey kesiminde yamaçta dağınık bir şekilde bulunmaktadır.

12630 dönüm araziye sahip olan köyün geçim kayanağı tarım ve hayvancılıktır. Köy arazisinin 1300 dönümünde buğday, 2287 dönümünde arpa, 858 dönümünde tütün tarımı ve 1000 dönümünde de sebze ve meyve yuetiştiriciliği yapılmaktadır. Bunun yanında 6490 dönüm orman alanı, 353 dönğm mera alanı ve 100 dönümde yerleşim alanı bulunmaktadır. Köyde 136 tütün ekicisi 858 dönüm alanda tütün ekimi yaparken 812 balya (40600 kg) tütün yetiştirmişlerdir. köyde ayrıca hayvancılık da yapılmaktadır. Buna göre köyde 106 yerli sığır, 594 koyun ve 400 kıl keçisi bulunmaktadır. Köyün gelir seviyesi oldukça düşüktür. 1999 verilerine göre kişi başına düşen yıllık ortalam gelir 200 milyon civarındadır. Köyün gelir seviyesi düşük olmasına rağmen fazla göç vermemesi oldukça ilginçtir.


ÇARIKKARALAR

İlçenin güneydoğu kesiminde engebeli bir arazi üzerinde bulunan Çarıkkaralar köyünün ilçe merkezine olan uzaklığı 25 km'dir. Yerleşmenin deniz seviyesinden yükzeklipği 650 metredir. 2000 yılı nüfus verilerine göre köyde 194 kişi ve 50 civarında hane bulunmaktadır. Bunun yanında 1935 yılından 1990 yılına kadar nüfusu sürekli artış gösteren köyün bu tarihten itibaren azalmasının sebebi, daha önceleri Çarıkkaralar köyünün bir mahallesinin köy olmasıdır (Gülenyaka).

Çok geniş bir arziye sahip olan köyün ekonomik seviyeside düşük kategori içerisinde incelenebilir. 1998 yılında köyde buluna 169 tütün ekicisi 3200 dönüm alanda 1291 balya tütün yetiştirmişlerdir.

ÇEŞNELİ

Alaşehir ilçe merkezinin batısında bulunan Çeşneli köyünün ilçe merkezine olan uzaklığı 9 km'dir. Son nüfus sayımına göre köyde 391 kişi yaşamaktadır. Köy Bozdağalr'ın kuzey yamaçlarında dağınık bir şekilde yayılmıştır. 1990 yılına kadar nüfusu sürekli artan köyün bu dönemden sonra nüfusunun azalaış sebebi batısında Erenköy adlı yeni bir köyün oluşturulmasıdır. Çeşneli köyü yerleşmesinin deniz seviyesinden olan yüksekliği 300 metredir.

Köyün geçim kaynaklarını tarım ve hayvancılık oluştururken, asıl geçim kaynağını bağcılık oluşturmaktadır. Köyde ilçenin güneyinde buluna diğer köylerde yaygın oaln tütün ekciliği de yapılmatadır. Bu bağlamda 1998 yılında 76 çiftçi 400 dönüm alanda 211 balya (10550 kg) tütün yetiştirmişlerdir. Ayrıca köyde hayvancılık da oldukça yaygındır. Köyde 92 yerli, 50 melez sığır, 1745 yerli ve 160 merinos koyun bulunmaktadır. Köy yamaçta bulunmasına rağmen ekonomik seviyesi oldukça iyidir ve ilçe ortalamasının üzerindedir. Köy, gelir seviyesinin iyi olmasına köyün kuzey kesiminde yer alan düz alandaki bağ alanlarına borçludur.

DAĞARLAR

Bozdağlar ile Aydın Dağları'nı birbirine bağlayan tepeler kuşağının doğu kesiminde bulunmaktadır. 2000 yılı nüfus sayımlarına göre 696 kişinin yaşadığı köyden halkın ana geçim kaynağını tarım oluşturmaktadır. Denizden yüksekliği 650 m olan köyün toplam yüzölçümü 11000 dönümdür. Köyde 3 aile dışındaki herkes geçimini tarımdan ve özellikle tütün tarımından sağlamaktadır. Köyün ilçe merkezine olan uzaklığı da 38 km'dir. Bu nedenle, ekonomik bakımdan Uluderbent'in etkisi altındadır. Köy halkı haftalık ihtiyaçlarını görmek üzere cuma ve özellikle cumartesi günleri Uluderbent Kasabası'na gitmektedirler.

100 dönümlık bir alan üzerine kurulu olan köyde; her yıl yaklaşık 100 dk alanada sebze ekimi yapılmaktadır. Köy merasının 75 dönümü otlak 2786 dönümü orman, 1500 dönümü fundalık ve geriye kalan kısmı da kuru tarımın yapıldığı tarla olarak kullanılmaktadır. Köyde, yaklaşık 2700 dönümlık bir alanda tütün ekimi yapılmaktadır. Tütün tarımı ve cevizcilik ve kestanecilik köyün ana geçim kaynaklarını oluşturmaktadırlar. Köyün ormanlık alanları genel olrak baltalık iyi orman niteliğinde değildir.2000 yılında yapılan tespitlere göre köyde 8 traktör, 255 yerli sığır, 879 yerli koyun, 140 kıl keçisi, 10 at, 10 katır ve 15 eşek bulunmaktadır. Kişi başına düşen yıllık ortalama gelir Alaşehir ortalamasının altındadır.

DAĞHACIYUSUF

Bozdağları doğu zirvelerinin hemen güneydoğu kesiminde yüksek bir alanda dağınık bir şekilde bulunan Dağhacıyusuf köyü Alaşehir'in en kalabalık köylerinden biridir. Köy Bozdağların güneydoğu yamaçlarına dağınık bir şekilde kurulmuştur. Denizden seviyesinden yüksekliği 950 metre olmasına rağmen hem güneydoğusundaki Uluderbent'in de içinde bulunduğu engebeli araziye ve kuzeydoğu kesiminde Afşar barajı ve Sarıgöl ovasının da içinde bulunduğu düz alanlara hakim bir yerde bulunmaktadır. 2000 yılı verilerine göre köyde 1362 kişi ve yaklaşık 350 aile yaşamaktadır. Geçmiş yıllardaki nüfus verilerini incelediğimizde 1997 yuılına kadar köy nüfusu artarken bu tarihten sonra azalma görülmeye başlanmıştır. Köy önceleri de göç vermesine rağmen bu tarihten itibaren göç oranında bir artış meydana gelmiştir.

Köy 22100 dönüm alana sahiptir. Bu alanda kuru tarımın yanında dere kenarlarında ve bazı düz alanlarda sebze ve meyve tarımı da yapılmaktadır. Tütün yetiştiriciliğinden sonra köyün en önemli geçim kaynağı elma yetiştiriciliğidir. Köyde toplam 7930 dönüm kuru tarım alanı bulunmaktadırç bu alanda arpa-buğday ve daha da önemlisi tütün tarımı yapılamaktadır. Köyde 441 kişi de tütün koçanı bulunmaktadır. Köyde 1997 yılında 3700 dönüm alanda 2699 balya tütün üretilmiştir. Bunun yanında 2260 dönüm alanda da sulu tarım yapılmaktadır. Sulu tarım alanları içerisinde ilk sırayı elma yetiştiriciliği alırken bunu sırasıyla, kestanecilik (150 dönüm), sebze yetiştiriciliği (50 dönüm) ve son zamanlarda antep fıstığı (150 dönüm) alanları takip etmektedir. Ayrıca 10860 dönüm otlak alanı ve 850 dönüm da orman alanı vardır. Bunun yanında konutların kapladığı alan yaklaış 200 dönümdır. Bunun yanında köyde hayvancılık da yapılmaktadır. Bu bağlamda köyde 239 yerli sığır, 3190 yerli koyun ve 100 civarında kıl keçisi bulunmaktadır. Köyde kişi başına düşen ortalama gelir 200 milyon civarındadır. Ayrıca köyekonomik ve idari anlamda Uluderbent kasabasının etkisi altındadır.

DELEMENLER

Alaşehir-Denizli karayolunun yaklaşık 10'uncu kilometresinde ovada bulunan Delemenler köyü, ilçenin fazla nüfuslu yerleşmelerinden biridir. Köy yeni Alaşehir-Denizli yolunun açılmasından önce yol boyu gelişirken yeni yolun açılmasıyla gelişim yönünü bu yola çevirmiştir. Deniz seviyesinden yüksekliği 250 metredir. Son nüfus sayımına göre köyde 2031 kişi ve 460 civarında da aile yaşamaktadır. Yaklaşık 300 dönüm alanda kurulmuş olan köy, şekil itibariyle yarı-dağınık bir şekil göstermektedir. 1935-85 döneminde nüfusu sürekli artan köyün nüfusu 1985 yılı nüfus sayımında 2114'yi bulduktan sonra azalmaya başlamış ve 2000 yılında 2031 kişiye kadar düşmüştür.

Yaklaşık 14920 dönüm araziye sahip olan köyün asıl geçim kaynağını bağcılık oluştururken bunun yanında hayvancılık da yapılmaktadır. Köyde ayrıca bağcılığın yanında kuru tarım alanları ve son zamanlarda meyve bahçeleri de bulunmaktadır. Köy kuru tarım arazisinin 1300 dönümünü tütün, 1598 dönümünde buğday, 1322 dönümünde arpa tarımı ve 150 dönümünde de bağcılık yapılmaktadır. Köyde 1998 yılında 205 tütün ekicisi 1300 dönüm alanda 1293 balya (64650 kg) tütün yetiştirilmiştir. Ayrıca 3910 dönüm sulu tarım arazisinde sultani üzüm yetiştiriciliği yapılırken 3424 dönüm otlak alanı, 600 dönüm orman alanı, 2066 dönüm kyalık alan ve 250 dönümde akarsu yatağı bulunmaktadır. Bunun dışında hayvancılık da köy ekonomisi içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda 398 melez sığır, 1350 yerli koyun ve 547 de kıl keçisi bulunmaktadır. Köyün ekonomik seviyesi ilçe ortalaması civarındadır. Bunun yanında 1998 yılında kişi başına düşen yıllık ortalama gelir 400 milyon civarında olmuştur.

ERENKÖY

Alaşehir ilçe merkezinin hemen batı kesiminde Yılançukuru mevkiinde bulunan Erenköy 1995 yılında Çeşneli köyünden ayrılmışıtr. Deniz seviyesinden yüksekliği 200 metre civarındadır. 2000 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre köyde 196 kişi ve 50 civarında da hane bulunmaktadır. 1997-2000 yılları arasında köyden önemli ölçüde dışarı göç olmuştur. Köyün geçim kaynakları arasında zeytincilik, bağ tarımı ve tütün tarımı ön sıralarda yer alırken kıraç araziler üzerinde tahıl tarımı da yapılmaktadır. Köyün ekonomik seviyesi ilçe ortalamsı civarındadır.


EVRENLİ

Bozdağların kuzey kesiminde Evrenli çayı vadisinin üst kesiminde kurulmuştur.Köyde 2000 nüfus sayımı verilerin göre 367 kişi ve 97 hane bulunmaktadır. Nüfus gelişimine baktığımızda 1990 yılına kadar belli bir oranda sürekli artış gösteren köy nüfusu bu tarihten sonra göç vermeye başlamış ve insanlar ilçe merkezine göç etmişlerdir. Bu nedenle bu tarihten itibaren köy nüfusu her geçen gün azalmaktadır. Nitekim 1990 yılında 415 olan köy nüfusu 2000 yılında 367'ye düşmüştür. Baltalık ormanlara sahip olan köyün yerleşim alanı 100 dönüm kadardır. Evrenli köyünün ilçe merkezine olan uzaklığı 4 km'dir.

Köyün ana geçim kaynağını hayvancılık, ormancılık ve sebze ve meyvecilik oluşturmaktadır. Evreli köyü verimli orman topraklarına sahip olmasına rağmen arazinin engebeli olması sebebiyle, bu topraklardan gereğince faydalanamamaktadır. Köyün alanı 6640 dönümdür. 200 dönüm otlak alanın bulunduğu köyde 2179 dönüm ormanlık alan bulunmaktadır. Bağ ve bagçe alanı olarak kullanılan 450 dk'lık bir alanda sulu tarım yapılabilmektedir. Elma ve cevizden elde edilen gelir, köylü için önemli bir yere sahiptir. 540 dk'lık bir alanda 35 aile tütün yetiştiriciliği yapmaktadır. 2000 yılında yapılan tespitlere göre köyde 55 melez sığır, 300 yerli koyun, 800 kıl keçisi, 12 at, 12 katır ve 154 eşek bulunmaktadır. 15 traktörün bulunduğu köyde kişi başına düşen ortalama yıllık gelir 145 milyon lira civarındadır. Alaşehir İlçesinin ortalaması olan 572 milyon lira gelir ile karşılaştırıldığında Evrenli köyünün en fakir köylerden biri olduğu söylenebilir. Böylece köyün 1990 yılından bu zamana kadar niçin göç verdiğini de anlamış oluruz.

GİRELLİ

Bozdağların doğu kesiminde Uluderbent-Alaşehir karayolunun batı kesiminde bulunan köy Alaşehir'e 19 km uzaklıktadır. Köy şu an ki yerine 1971 yılında bulunduğu yere Afşar barajının sularının kaplaması sonucu taşındı. Afşar barajının batı kesimindeki düzlük alanda bulunan köy şekil olarak toplu bir özelllik göstermektedir. Deniz seviyesinden yüksekliği 350 metredir. 2000 yıllı verilerine göre köyde 1276 kişi yaşamaktadır. Köyün nüfus gelişimine batığımızda geçmişten günümüze kadar nüfusu sürekli belirli bir seviye de artan sayılı yerleşmelerdendir. Girelli dışarıya çok az göç vermektedir. Yaklaşık 300 hanenin bulunduğu köyde sadece 41 aile tarım dışı işlerle geçimini sağlamaktadır.

Köy 13400 dönüm alana sahiptir. Köy toprakalrının büyük bir kesiminde kuru tarım (4600 dönüm) yapılmaktadır. Bu alanda tütü, buğday ve arpa ekimi yapılmaktadır. Kuru tarım alanları genellikle köyün hemen batı tarafındaki tepelik alanlarda ve köyün hemen kuzey batı kesimindeki düz alanlarda bulunmatkadır. Köy yerleşmesi ile baraj arasındaki düz sahada genel itibariyle üzüm bağları bulunmaktadır. Bunun dışında köy 300 dönüm otlak alanına, 2450 dönüm orman alanına ve 3000 dönümda faydalanılamayan alana sahiptir. 1997 verilerine göre köyde 342 adet tütün koçanı bulunmaktadır. Aynı yıl köyde 2200 dönüm alanda 2126 balya tütün yetiştirilmiştir. Bunun yanında köyde az da olsa hayvancılık da yapılmaktadır. 1999 verilerine göre köyde kişi baına düşen ortalama gelir 256 milyon civarındadır.

GÖBEKLİ

Bozdağların kuzeyinde Kavaklıdere kasabasının hemen batısında bulunan Göbekli köyü, Bozdağ neojen depolarıının arasında, Göbekli deresinin kenarında kurulmuş şirin köylerimizden biridir. Alaşehir İlçesinin batısında yer alan köylerden biridir ve Alaşehir ilçe merkezine olan uzaklığı 24 km'dir. 2000 yılı nüfus verilerine göre köyde 484 kişi ve 128 hane bulunmaktadır. Geçmiş yıllardaki nüfus verilerine baktığımızda 1985 yılına kadar nüfusun düzenli bir şekilde arttığını ve bu tarihten sonra nüfusun azalmaya başladığını görmekteyiz.

Köy 21570 dönüm alana sahiptir. Köyün ana geçim kaynağını üzüm yetiştiriciliği ve kuru tarım oluşturmaktadır. Köyde 4600 dönüm kuru tarım alanı vardır. Bu alanlarda buğday (2500 dönüm), arpa tarımı (2000) ve zeytin yetiştiriciliği (100 dönüm) yapılmaktadır. Bunun yanında köyün de içinde bulunduğu vadide ve köyün hemen kuzeyindeki düz alanlardaki geniş sahada (45000 dönüm) sultani üzüm yetiştiriciliği yapılmaktadır. Köy arazisi içerisinde yer alan ancak sahipleri Kavaklıdere kasabasında bulunan alan oldukça fazladır. Bu sahada az da olsa bazı alanlarda buğday ile pamuk münavebeli olarak ekilmektedir. Bunun dışında köyün 1500 dönüm otlak, 9320 dönüm ormanlık ve 1300 dönüm da faydalanılamayan alanı vardır. Faydalanılamayan alanların önemli bir kesimini drenaj bozukluğunun sebep olduğu bataklık alanlar oluşturmaktadır. Ayrıca köydeki engebeli aalanlarda hayvancılık da yapılmaktadır. Bu bağlamda köyde 110 yerli sığır, 2035 koyun ve 500 civarında kıl keçisi bulunmaktadır.

GÖBEKLİ

Alaşehir ilçesinin batı kesiminde bulunan Göbekli köyü ilçe merkezinden 24 km uzaklıkta bullunmaktadır. 2000 yılı nüfus verilerine göre köyde 484 kişi ve 130 aile bulunmakmaktadır. Köy, Bozdağlar'ın kuzey kesimini kaplayan Bozdağ Neojen depolarının arasında bulunan vir vadi içerisine kurulumuş toplu bir yerleşme niteliği göstermektedir. Geçmiş yıllardaki nüfus kayıtlarının incelediğimizde köy nüfusununun sürekli belirli bir oranda arttığını görmekteyiz.

Toplam 21570 dönüm araziye sahip olan köyün geçim kaynağını bağcılık oluşturmaktadır. Buna göre 4500 dönüm alanda bağ, 2500 dönüm alanda buğday, 100 dönğm alanda zeytin ve 100 dönümde sebze ve meyve alanı bulunmaktadır. Bunun dışındeaki alanları; 1500 dönüm otlak alanı, 9320 dönüm orman alanı, 250 dönüm yerleşim alanı, 300 dönüm karakum alanı ve 1000 dönümde kayalık alan oluşturmaktadır. Ayrıca ekonomik faaliyet oalrak tarım dışındashayvancılık da yapılmaktadır. Bu bağlamda 1111 yerli sığır, 2035 yerli koyun ve 458 de kıl keçisi bulunmaktadır. Köyde kişi başına düşen yıllık ortalama gelir 1999 rakamlarına göre 1 milyar lirayı bulmkatadır.

GÜLENYAKA

İlçenin güneydoğu kesiminde Azı tepe üzerinde bulunan Gülenyaka köyünün ilçe merkezine olan uzaklığı 22 km'dir. 2000 yılı nüfus verilerine göre köyde 232 kişi ve 60 civarında hane bulunmaktadır. Bunun yanında 11997 yılından 2000 yılına kadar köy nüfusunda bir azalma görülmüştür. Engebeli bir arazi üzerinde bulunan köyn ekonomik faaliyetlerini tütün tarımı, hayvancılık ve tahıl tarımı oluşturmaktadır. Bunun yanında köy arazisi içerisinde ormanlık ve dındalık alnda oludkça büyük bir yer kaplamaktadır.

GÜLPINAR

İlçenin en kuzey kesiminde platolar sahası üzerinde bulunan Gülpınar köyü ilçeye 24 km uzaklıkta bulunmaktadır. Köyün deniz seviyesinden yüksekliği 370 metredir. 2000 yılı nüfus sayımı verilerine göre köyde 493 kişi ve 130 civarında da aile yaşamaktadır. 1935-1985 yılları arasında köyün nüfusu sürekli artarken, 1985-1997 yılları arasında azalmış ve 1997-2000 döneminde de tekrar nüfus artışı olmuştur. Köy halkı Uşak civarından buraya göç etmişlerdir. Yerleşme yamaçta toplu bir şekilde yer almaktadır.

19310 dönüm araziye sahip olan Gülpınar köyünün önemli geçim kaynağını tahıl tarımı ve hayvancılık oluşturmaktadır. Buna göre köy arazisinin 6041 dönümünü arpa, 2733 dönümünü buğday, 400 dönüm tüütn, 200 dönüm zeytin ve 500 dönümde bağ alanları bulunmaktadır. Bağ alanlarının sulama imkanı olamamakla birlikte verimi de oldukça düşüktür. Ayrıca köyde 57 ekici 400 dönüm alanda 290 balya (14500 kg) tütün üretimi gerçekleştirmişlerdir. Köyde arpa ve buğday alanlarında münavebeli olarak susam da ekilebilmektedir. Bunn yanında köyde 60 yerli sığır, 18 melez sığır, 1544 yerli koyun ve 850 de kıl keçisi bulunmaktadır. Köy arazilerinin diğer kesimini; otlak (1000 dönüm), orman (3775 dönüm), fundalık (4461 dönüm) ve yerleşme alanları (200 dönüm) oluşturmaktadır. Köyün ormanlık alanında daha çok palamut meşesi bulunmaktadır. Bunlarda antropojenik etkilerle büyük boyutlara ulaşamamışlardır. Köyün ekonomik gelir seviyesi oldukça düşüktür. 1999 yılı verilerine göre köyde kişi başına düşen yıllık ortalama gelir 292 milyon civarındadır.

GÜMÜŞÇAY

Killik Kasabası'nın güneydoğusunda Alaşehir ovasının kusey kesiminde bulunan köy, Alaşehir ilçe merkezinden 17 km uzaklıkltadır. 2000 yılı nüfus verilerine göre köyde 838 kişi yaşamaktadır.Gümüşçay'da Killik Kasabası'nın etkisi altında gelişmekte ve bu kasabanın bir mahallesi gibidir. 1985 yılına kadar sürekli nüfusu artan köy nüfusu 1997 yılına kadar azalmış ve bu tarihten sonra yine nüfusu artmıştır. Köyde yaşayan 241 aileden 23 tanesi dışında diğerleri tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır. Tarımda ağırlık bağcılıktır. Yaolu asfalt olup, demiryolu ile de ulaşım sağlanmaktadır. Köyün kurulduğu alan engebeli olmayan düz bir yerde kurulmuştut ve şekil itibariyle topludur. Eski adı "Caber Deli Musalı" dır. 1969 yılında deprem ve su baskınları sebebi ile şimdiki yerine kaldırılmıştır. 13200 dönüm yüzölçüme sahip olan köyün denizden yüksekliği 175 metredir. 100 dönüm alanda kurulan köy, 1500 dönüm otlak ve 4590 dönüm fundalık alana sahiptir. Geri kalan alanda tarım yapılmaktadır.

GÜRSU

Alaşehir-İzmir karayolunun kuzey kesiminde (Piyadeler'den sonra) bulunan Gürsu köyünün Alaşehir'e olan uzaklığı 12 km'dir. 2000 yılı sayım sonuçlarına göre köyde 123 kişi ve 31 hane bulunmaktadır. Geçmiş yıllardaki nüfus hareketliliğine baktığımızda 1985 yılından günümüze sürekli köy göç vermektedir. Ancak buradan dışarı olan göç miktarı oldukça az miktardadır. Köy halkı genel itibariyle günümüzde Tataristan'ın başkenti olan Kazan şehrinden 93 harbinden sonra önce Kütahya'ya 1952 yılında da buraya göç etmişlerdir. Önceleri köy bir çiftlik yerleşmesi görünümündeydi. Köyde evler diğer göçmen köylerinde olduğu gibi tek katlı, beyaz badanalı ve sırtı yola dönük bir şekildedir. Bunun sebebi ise geldikleri yerlerdeki ev tipinin böyle olmasıdır. Göçmenlerin bulundukları yerlerde evlerini bu şekilde dizayn etmelerinin sebebi ise bulundukları devletten veya halkından zulüm gördükleri için bahçe içerisinde evleri kurarlar ve evin sırtını da yola verirler ki kimse kendilerini rahatsız etmesin ve işlerini de bahçelerinde rahatlıla görsünler.

Toplam 2650 dönüm araziye sahip olan köyün ana geçim kaynağını sultani üzüm yetiştiriciliği oluşturmaktadır. Bunun 782 dönümünda buğday, 521 dönümünda arpa, 437 dönümünda da üzüm tarımı yapılmaktadır. Geri kalan sahalar ise; 100 dönüm yerleşim alanı, 200 dönüm karakum ve 610 dönüm da faydalanılmayan alandır. Köyde ayırca 39 melez sığır ve 300 de koyun bulunmaktadır. Köyde kişi başına düşen yıllık ortalama gelir 850 milyon civarındadır.

HACIALİLER

Alaşehir ovasının doğu kesiminde, Sarıgöl sınırında bulunmaktadır ve Alaşehir İlçesi'nin en küçük köylerinden biridrir. 2000 yılı verilerine göre köyde 610 kişi yaşamaktadır. Geçmiş yıllardaki nüfus verilerin incelediğimizde 1960-85 döneminde nüfusu hızla artarken 1985 sonrası dönemde nüfus kaybetmiştir. Denizden yüksekliği 195 metredir. Köy, 100 dönüm alan üzerine kurulmuştur.

Hacıaliler köyü 3300 dönüm alana sahiptir ve bu alanın büyük çoğunluğunda bağcılık yapılmaktadır. Köy arazisi içerisinde küçük bir alanda (450 dönüm) kuru tarım yapılmaktadır. Bu alanda buğday ekimi vardır. Köyün asıl geçim kaynağını 2950 dönüm alanda üretimi yapılan sultani üzüm yetiştiriciliği oluşturmaktadır. Önceki yıllarda daha fazla olan buğday ve pamuk tarımı sahası gün geçtikçe azalmaktadır. Köyde yine az da olsa büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Buradaki hayvancılık daha çok ahır hayvancılığıdır. Köyde kişi başına düşen yaklaşık ortalama gelir 1999 verilerine göre 900 milyon liradır.

HORZUMALAYAKA

İlçenin güneybatısında Bozdağlar'ın kuzey yamacında buluna Horzumalayak köyü ilçe merkezine 28 km uzaklıkta bulunmaktadır. Son nüfus sayımına göre köyde 313 kişi ve 85 civarında ile bulunmaktadır. Nüfusun geçmiş yıllardaki gelişimine baktığımızda 1935-60 döneminde hızla artarken bundan sonraki dönemde de bir azalış gösterdiği görülmektedir. 1960-2000 yılları arasındaki dönemde ise sürekli nüfus kayebtmiştir. Buna bağlı olarak köyün nüfus yoğunluğu da sürekli azalmıştır. Alaşehir İlçesi'nin sürekli nüfus kaybeden ilçelerinden biridir. Köyün deniz seviyesinden yüksekliği 815 metredir.

53670 dönüm arazisiyle ilçenin en geniş araziye sahip köylerinden biridir. Anvak engebeli arazi olduğu için ekonomik olarak arazinin büyük bir kesimi değerlendirilemezken, bulunan eğimi az sahalarda da tarım yapılmaya çalışılmkatadır. Buna göre köy arazisinin 2000 dönümünde artpa, 1577 dönümünde buğday, 1143 dönümünde zeytin, 250 dönümünde bağ, 700 dönümünde de meyvecilik yapılmaktadır. Köyün kuzey kesiminde çok az bir arazi sulu tarım alanı olarak değerllendirilmektedir. Diğer alanların arazi kullanım ise şöyledir; 4500 dönüm otlak alanı, 32000 dönümü orman alanı, 5000 dönümü kayalık alan, 5300 dönümü fundalık alan ve 200 dönümüde yerleşim alanıdır. Bunun dışınds köyde arazinin engebeli olmasından dolayı küçükbaş hayvancılık da yapılmaktadır. Köyde 75 yerli sığır, 3965 yerli koyun ve 775 kıl keçisi de bulunmaktadır. Köyün ekonomik gelir seviyesi dağlık alanda bulunmasına ve sulu tarım arazisi bulınmamasına rağmen çok da kötü değildir. Ancak ilçe ortalamasının alıtındadır.

HORZUMEMBELLİ

İlçenin güneybatı kesiminde kuzey-güney yönünde oldukça geniş bri yer kaplayan Horzumembelli köyü ilçe merkezine 28 km uzaklıkta bulunmaktadır. Köyün deniz seviyesinden yüksekliği 550 metredir. 2000 yılı nüfus verilerine göre köyde 272 kişi ve 65 civarında hane bulunmatkadır. Horzumemebellli köyüde çevresindeki diğer Horzum köyleri gibi 1960 yılından itibaren göç vermeye başlamış ve nüfusu sürekli bir azalmıştır. Ancak 1997-2000 döneminde nüfusu tekrar bir artış da sergilemiştir.

12231 dönüm alana sahip olan geçim kaynağını tahıl tarımı ve hayvancılık oluşturmaktadır. Köy arazisinin 1000 döünümünde buğday, 800 dönümünde arpa, 100 dönümünde çavdar, 157 dönümünde bağ, 70 dönümünde de bahçe alanları mevcuttur. Bunu dışında Horzumembelli artık günümzde çok az yetiştirilen çavdar tarımının yapıldığı ender köylerden biridir. Bunun dşında 1880 dönüm fundalık, 7499 orman, 625 dönüm otlak ve 100 dönümde yerleşim alanı bulunmaktadır. Köyde 47 yerlid sığır, 815 yerli koyun ve 475 adte de kıl keçisi bulunmaktadır. Yine karsabanın hala kullandıldığı ender köylerden biri özelliğini de taşımaktadır. Köyde topraksız çiftçi sayısı da oldukça fazladır. Köyün ekonmik gelir seviyesi oldukça düşüktür.

HORZUMKESERLER

Bozdağların kuzey kesiminde, Kavaklıdere kasabasının güney tarafında bulunan köyün Alaşehir'e olan uzaklığı 28 km'dir. Denizden 500 metre yükseklikte bulunan köyün toplam alanı 17856 dönümdır. 2000 yılı verilerine göre köyde 700 kişi ve 150 civarında aile yaşamaktadır. Köyün nüfus gelişimine baktığımızda, 1960 yılından bu yana sürekli nüfus kaybetmektedir. Ancak 1990 yılından sonra göç oranı biraz düşse de yine devam etmektedir.

Köyün asıl geçim kaynağını kuru tarım ve hayvancılık oluşturmaktadır. Bu bağlamda köy 4400 dönüm buğday, 4000 dönüm arpa, 500 dönüm zeytin, 376 dönüm bağ, 800 dönüm bahçe ve 100 dönüm alanda antep fıstığı tarımı yapılmaktadır. Antep fıstığı tarımı yapılan alanlar köyün güney kesiminde ve bağ alanları da ovaya doğru olan kuzeuy kesiminde bulunmaktadır. Bunun dışında 2000 dönüm fotlak, 3630 dönüm orman ve 2000 dönüm fundalık alan bulunmaktadır. Bunun yanında köyde hayvancılık da köy ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Köyde 3500 koyun, 330 sığır ve 20 civarında kıl keçisi bulunmaktadır. Köyde kişi başına düşen ortalama gelir 1999 verilerine göre 330 milyon liradır.

HORZUMSAZDERE

Bozdağların kuzey kesiminde, dağların tepelik alanlara dönüştüğü bir yerde akarsuyun açtığı bir vadi içerisinde yer alan köyün Alaşehir'e uzaklığı 28 km'dir. Vadi içerisine dağınık bir şekilde bulunan köyde 209 kişi ve yaklaşık 40 hane bulunmaktadır. Köyün nüfus gelişim verilerine baktığımızda 1960 yılına kadar normal bir nüfus artışına sahiptir. Ancak bu tarihten itibaren dışarı göç vermeye başlamıştır. Zaten, şu an dahi Alaşehir'deki birçok köyde olduğu gibi köyde bulunan insanların çoğunu yaşlı nüfus oluşturmaktadır.

8638 dönüm yüzölçüme sahip olan köyün en önemli geçim kaynağını tarım ve hayvancılık oluşturmaktadır. Ancak köydeki birçok insanın köy sıınırları içerisinde bulunmasa da ovada bağ alanları da mevcuttur.Yine köy arazisi içerisindeki 124 hektar alanda da bağcılık yapılmaktadır. Kuru tarım alanlarında buğday (1523 dönüm), arpa (1100 dönüm) ve tütün (20 dönüm) oluşturmaktadır. Bunun yanında köyün hemen arkasından başlayan ormanlar köy arazisi içerisinde ( 5251 dönüm) önemli bir yere sahiptir. Bunun dışında 39 yerli sığır, 5 melez sığır, 275 yerli koyun ve 156 kıl keçisi bulunmaktadır. Köyde kişi başına düşen ortalama gelir 263 milyon civarındadır.

ILGIN

Alaşehir İlçe merkezininin hemen kuzeybatısında, Alaşehir Çayı'nın yanında bulunan Ilgın köyü ilçe merkezine sadece 5 km uzaklıkta bulunmaktadır. 2000 yılı nüfus sayımı verilerine göre köyde 373 kişi ve 88 aile yaşamaktadır. Köyün nüfus gelişimine baktığımızda 1935-60 döneminde bir artış sözkonusu iken bu dönemden sonra 1990 yılına kadar azalış devam etmiş ve bu devreden sonra artmaya başlamıştır. Köyün deniz seviyesinden yüksekliği 152 metredir ve Alaşehir Ovası'nın orta kesiminde bulunmaktadır. Yerleşme şekil itibariyle toplu bir özellik göstermektedir.


7100 dönüm alana sahip köyün geçim kaynağını tarım ve özellikle de bağcılık oluşturmaktadır. Köy arazisinin 4387 dönümünde bağ, 200 dönümünde buğday tarımı yapılırken 1863 dönüm otlak alanı, 500 dönüm faydalanılmayan alan ve 150 dönüm de yerleşim alanı mevcuttur. 88 ailenin 10 tanesi hariç diğerleri tarımla geçimini sağlamaktadır. Bunun yanında köy arazisi içerisinde bağ alanı buluna ancak Alaşehir İlçe merkezinde oturan birçok aile bulunmaktadır. Ayrıca köyde 71 melez sığır ve 400 kadar da yerli koyun bulunmaktadır. Köy, Alaşehir İlçesi içersinde yer alan ekonomik seviyesi en yüksek yerleşmeler arasında gelmektedir.

IŞIKLAR

Alaşehir ovasının kuzey kesiminde Alaşehir-Killik yolu üzerinde bulunan Işıklar köyü Alaşehir'e 10 km uzaklıktadır. 2000 yılı verilerine göre köyde 676 kişi ve 160 hanenin bulunmaktadır. Köyün nüfus gelişimine baktığımızda sürekli artış gösteren ve hala bu artışını sürdüren ender köylerden biridir.

Köy, yaklaşık 10813 dönüm alana sahiptir ve bu alanın yaklaşık yarıdan fazlasında sultani üzüm yetiştiriciliği yapılmaktadır.Köydeki toplam kuru tarım alanı 450 dönümdır. Bu alanda arpa ve buğday tarımı yapılmaktadır. Bunun yanında 1000 dönüm otlak alanı ve 4000 dönüm kadar da faydalanılmayan alan bulunmaktadır. Köyde tarımın yanında hayvancılık da önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda köyde 107'si melez ve 170'i kültür sığırı olmak üzere toplam 277 büyükbaş hayvan bulunmaktadır Bunun yanında küçükbaş olarak da 850 koyun bulunmaktadır. Işıklar köyü, Alaşehir'in gelr seviyesi en yüksek köylerinden biridir. Kişi başına düşen ortalama gelir ise yaklaşık 1 milya 350 milyon civarındadır.

İSMAİLBEY

Yeşilyurt kasabasının kuzeydoğusunda tepelik alanlar üzerinde bulunan İsmailbey köyü Alaşehir' 25 km uzaklıktadır. Köy 150 dönüm alan üzerine dağınık bir şekilde bulunmaktadır. 2000 yılı nüfus verilerine göre köyde 227 kişi ve yaklaşık 67 aile vardır. İsmailbey diğer köylerin aksine sürekli nüfus kaybeden ilginç yerleşmelerden birisidir. 1935 yılında köyde 415 kişi yaşarken günümüzde bu sayı yarı yarıya azalmış ve 227'ye düşmüştür.

İsmailbey köyü 22300 dönüm alana sahiptir. Halkın geçim kaynağını ve tarım ve hayvancılık oluşturmaktadır. Köyde 5820 dönüm alanda kuru tarım yapılırken 800 dönüm alanda da üzüm yetiştiricliği yapılabilmektedir. Kuru tarım alanlarında en önemli ürünler buğday (3857 dönüm) ve arpadır (1860 dönüm). Bunun yanında çok az bir alanda da tütün yetiştiriciliği yapılmaktadır. Her geçengün tütün ekici sayısı azalmaktadır. Bunun dışında 3000 dönüm otlak, 4682 dönüm, orman ve 6657 dönüm da fundalık alan bulunmaktadır. Bunun yanında köydeki kuru tarım alanlarında nadasolayı oldukça yaygındır. Buradaki ormanlarda baltalık iyi ormanlar nevinden değildir. Ayrıca köyde 40 yerli, 20 melez ve 28 kültür sığırı olmak üzere 88 sığır, 2250 yerli koyun ve 230 kıl keçisi bulunmkatadır. Köde kişi başına düşen ortalama gelir 350 milyon civarındadır.

İSMETİYE

Alaşehr ilçesinin kuzey batısında Salihli ilçesi ile sınırını oluşturan İsmetiye köyü ilçe merkezine 23 km uzaklıkta bulunmaktadır Eski İzmir- Alaşehir karayolu üzerinde bulunan köy, şekil itibariyle toplu bir özellik göstermektedir. Köyün deniz seviyesinden yüksekliği 195 metredir. Son nüfus sayımı verilerine göre köyde 258 kişi ve 60 civarında hane bulunmaktadır. Köyün nüfus gelişimini incelediğimizde 1935 yılından 1997 yılına kadar sürekli değişen oaranlarda arttığını ve bu tarihten itibaren de nüfus kaybettiğini görmekteyiz. Köy, Manavlı yörüklerinin buraya yerleşmesi sonucu oluşmuştur. Daha önce yukarıda dağlık kesimde bulunan köy 1969 depreminden sonra bugünkü yerine yerleşmiştir. Hemen doğusunda bulunan kasabanın adı (Pence-horyos) Kemaliye olarak değiştirilince köyün adı da "Manavlı" iken İsmetiye olarak değiştrildi.

Toplam 7310 dönüm araziye sahip olan köyün geçim kaynaklarını bağcılık ve tahıl tarımı oluştururken az da olsa hayvancılık da yapılmaktadır. Eski alışkanlıkları olan hayvancılığın yerin artık günümüzde bağcılık almıştır. Köy arazisinin 1308 dönümünde bağ, 2100 dönümünde buğday ve 1810 dönümünde de arpa tarımı yapılmaktadır. Görüldüğü gibi köydeki tarım çeşitliliği oldukça azdır. Bunun sebebi de köy arazisinin fazla bir engebeye sahip olmaması ve suyun çok az bulunmasıdır. Bunun dışında 23 dönüm faydalanılmayan, 300 dönüm otlak, 1669 dönüm fundalık ve 100 dönüm de yerleşim alanı bulunmaktadır. Köyün ekonomik gelir seviyesi ilçe ortalamasının üstündedir. Ayrıca köydeki 2000 yılı nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının altındadır.

KARACALAR

Alaşehir ilçe merkezinin hemen karşısındaki tepelerin üst seviyelerine yakın bir yerde kurulan ve ovaya bakan bir yerde kurulan Karacalar köyü, Alaşehir'e 17 km uzaklıkta bulunmaktadır. 2000 yılı verilerine göre köyde 285 kişi ve 88 aile yaşamaktadır. Köyün nüfus gelişimine incelediğimizde 1985 yılına kadar belirli seviyede nüfus artan köy, bu tarihten itibaren göç vermeye başlamıştır ve nüfusu hızla azalmaktadır. Köy oldukça kıraç bir arazi üzerinde yarı dağınık bir şekilde bulunmaktadır. Evler genellikle tek katlıdır Deniz seviyesinden yüksekliği 750 metredir.

15125 dönüm alana sahip olan köyün asıl geçim kaynağını hayvancılık oluşturmaktadır. Köy alanı içerisinde tarım yapabilecek düz ve yeterli suya sahip alan yok gibidir. Köyde sadece 10 aile sadece tarımla uğraşmaktadır. Köyde 4817 dönüm alanda buğday ve yine 4500 dönüm alanda arpa tarımı yapılmaktadır. Arpa ve buğday alanları hemen hemen eşit bir dağılıma sahiptir. .Ancak bu alanlar verimli değildir. Yani iyi gelir getirmemektedir. Bunun dışında 3811 dönüm alan mera olarak değerlendirilirken 1580 dönümda kullanılmayan alan mevcuttur. Bunun yanında 1570 koyun ve 99 yerli sığır bulunmaktadır. Köyde kişi başına düşen ortalama gelir 350 milyon civarındadır.

KARADAĞ

Bozdağlar'ın kuzey kesiminde Horzumsazdere ve Horzumsazdere köylerinin güney kesiminde yer alan köyün ilçe merkezine olan uzaklığı 30 km civarındadır. 2000 yılı nüfus sayımı verilerine göre köyde 236 kişi ve 68 aile yaşamaktadır. Köy nüfusu 1997 yılında 243 kişi iken 2000 yılında bu rakam 236'ya inmiştir. Bozdağlar'ın yüksek kesimlerinde orman içinde dağınık bir yerleşme tipine sahip olan köyün deniz seviyesinden yüksekliği 850 metredir.

Toplam 16369 dönüm alana sahip olan köyün ana geçim kaynağını hayvancılık oluşturmaktadır. Bu bağlamda 131 melez sığır, 7920 yerli koyun ve 500 kıl keçisi bulunmaktadır. Bunun yanında tarımda yapılmaktadır. Köy arazisinin 1296 dönümünde arpa, 1523 dönümünde buğday, 200 dönümünde zeytin, 50 dönümünde badem, 50 dönümünde kestane ve 50 dönümünde de elma yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bunun yanında 5300 dönüm otlak, 4000 dönüm, orman, 3800 dönüm fundalık ve 100 dönüm de yerleşme alanı mevcuttur. Köy dağlık kesimde bulunmasına rağmen ekonomik gelir seviyesi ilçe ortalamasının biraz altındadır.

KASAPLI

Alaşehir ovasının kuzey sınırında, ova düzlüğünün arızalı sahalara dönüştüğü bir yerde eski Alaşehir-İzmir karayolunun kuzeyinde yamaçta bulunan bulunan Kasaplı köyü Alaşehir'e 12 km uzaklıktadır. Son nüfus sayımı verilerine göre köyde 699 kişi ve 182 hane bulunmaktadır. 1990 yılına kadar nüfusu sürekli artan köy nüfus bu tarihten itibaren azalmaya başlamıştır. Köydeki 182 haneden sadece 21 aile tarım dışı işlerle geçimini sürdürmektedir.

13740 dönüm olanköy alanın önemli bir kesimini kuru tarım alanları ve otlak alanları oluştururken, insanların asıl geçim kaynağını sultani üzüm yetiştiriciliği oluşturmaktadır. Kuru tarım alanlarında arpa (3000 dönüm) ve buğday (1000 dönüm) tarımı yapılmaktadır. Sulu tarım alanlarının önemli bir kesiminde (2600 dönüm ) bağcılık yapılırken az bir alanda (200 dönüm) sebzecilik yapılmaktadır. Bunun yanında 3645 dönüm otlak, 1000 dönüm fundalık, 2000 dönüm faydalanılamayan alan bulunmaktadır. Yerleşmenin kapladığı alan ise 150 dönümdır. Köyde tarım faaliyetlerinin yanında hayvancılık da yapılmaktadır. Bu anlamda köyde 270 yerli sığır ve 1500 koyun bulunmaktadır. Kyün ekonomik durumu Alaşehir ilçesi geneline baktığımızda ortalamanın biraz üzerindedir. Köyd ekişi başına düşen yıllık ortalama gelir 600 milyon lira civarındadır.

KESTANEDERESİ

Alaşehir'in güneyinde bulunan ve Bozdağlar'ın zirvesine en yakın köyü olan Kestanederesi'nin Alaşehir'e uzaklığı 24 km uzaklıkta bulunmaktadır. Denizden yüksekliği 1200 metre olan köyün 2000 yılı nüfusu 177'dir ve köyde 45 hane bulunmaktadır. Kestanederesi 1990-1997 yılları arasında nüfus kaybetmiş olamsına rağmen bu tarihten itibaren tekrar nüfusu artmaya başlamıştır.


16390 dönüm araziye sahip olan köyün ana geçim kaynaklarının sebze ve meyve yetiştiriciliği oluşturmaktadır. Buna göre; 1200 dönümde arpa, 1865 dönümde buğday, 187 dönümde kestane, 98 dönümde elma, 25 dönümde kiraz ve 400 dönümde de sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bunun yanında 400 dönüm otlak, 3690 dönüm fundalık, 8385 dönüm orman ve 150 dönüm de yerleşim alanı bulunmaktadır.Bunun dışında köyde 69 yerli sığır, 128 yerli koyun ve 390 kıl kesçisi beslenmektedir. Köyde 1999 verilerine göre kişi başına düşen yıllık ortalama gelir işçe ortalamasının çok altındadır.


KOZLUCA

Alaşehir ilçe merkezinin güneybatısında dağlık kesimde bulunan Kozluca'nın ilçe merkezine 9 uzaklıkta bulunmaktadır. Orman içerisinde dağınık bir şekilde bulunan köyün deniz seviyesinden yükseltisi 650 metredir. 2000 yılı nüfus sayımı verilerine göre köyde 557 kişi ve 115 hane bulunmaktadır. Köyün 1990 yılına kadar nüfusu her sayım döneminde sürekli artan nüfusu bu tarihten itibaren azalmaya başlamıştır.

28006 dönüm araziye sahip olan köyün ana geçim kaynağını sebze ve meyvecilik oluştururken, tahıl tarımı da yapılmaktadır. Buna göre; 1457 dönüm alanda buğday, 1041 dönüm alanda arpa, 221 dönüm alanda tütün, 250 dönüm alanda bağcılık, 615 dönüm alanda da sebze ve meyve tarımı yapılmaktadır. Ayrıca 1998 verilerine göre, 43 ekici 221 dönüm alanda 169 balya tütün üretmiştir. Bunların dışında köyün 600 dönüm otlak, 16222 dönüm orman, 7500 dönüm fundalık ve 100 dönüm de yerleşim alanı bulunmaktadır. Enegebli bir arazide bulunduğu için geçim kaynakları arasında yer alan diğer bir ekonomik aktivite hayvancılıktır. Buna göre köyde 63 melez sığır, 382 yerli koyun ve 344 adte de kıl keçisi bulunmaktadır. Köyde kişi başına düşen yılık ortalam gelir 200 milyonun altındadır. Bu nedenle Alaşehir İlçesi'nin en fakir köylerinden biridir.

KURUDERE

Bozdağların kuzeyinde Kavaklıdere Kasabası'nın hemen güneyinde bulunan Kurudere Köyü bir vadi içi yerleşmesidir. 2000 yılı nüfus verilerine göre köyde 277 kişi bulunmaktadır. Ancak köy 1990 yılından sonra nüfus kaybetmeye başlamıştır. Köyde bulunan 84 aileden hemen tamamı tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Köy arazisi içerisinde 100 dönüm zeytinlik ve 925 dönüm da dikili bağ alanı bulunan köyde daha çok kuru tarım yapılmaktadır. Köyün yüzölçümü 12150 dönümdır. Köyün 1000 dolar otlak alanı ve 5309 dönüm orman sahası bulunmaktadır. Denizden yüksekliği 300 metre olan köyün yerleşim alanı yaklaşık 100 dönümdır. 1999 verilerine göre köyde kişi başına düşen ortalama gelir 495 milyondur.

MATARLI

Alaşehir ilçe merkezinin ve Alaşehir Ovası'nın kuzey kesimindebulunan Matarlı ilçe merkezine 11 km uzaklıkta bulunaktadır. Deniz seviyesinden uzaklığı 200 metredir. Son nüfus sayımı verilerine göre köyde 109 kili 25 hane yaşamaktadır. 1935-60 döneminde nüfusu 200'ü aşan köy nüfusu 1960 yılından sonra sürekli nüfus kaybetmiştir.

Toplam 7781 dönüm araziye sahip olan köyün ana geçim kaynağını baiğcılık oluştururken, bunu yanında hayvancılık da köy ekonomisi için önmeli bir yer tutmaktadır. Köy arazisinin 627 dönümünde buğday, 1463 dönümünde arpa, 1393 dönümünde bağcılık yapılmaktadır. Bunun dışında 4198 dönüm otlak ve 100 dönümde yerleşim alanı bulunmaktadır. Köyde 34 melez sığır, 50 kültür sığır ve 1925 yerli koyun bulunmaktadır. Kişi başına düşen yıllık ortalama geliri bakımından ilçenin en zengin köylerinden biridir. Ekonomik seviyesinin yüksek olmasının sebeplerinden biri köyde nüfus yoğunluğunun az olmasıdır.

MUSAAĞA

Alaşehir ilçe merkezinin hemen kuzeyinde bulunan Musaağa köyü ilçe merkezine 3 km uzaklıkta bulunmaktadır. Son nüfus sayımı verilerine göre köyde 863 kişi ve 215 civarında da hane bulunmkatadır. Köyün nüfus gelişimine baktığımızda nüfusunun sürekli artttığını görmekteyiz. Bu yönüyle diğer yerleşmelerden farklıdır. Nüfusunun sürekli artmasının sebebi Alaşehir hemen yakınında onun bir mahallesiymiş gibi bulunmasından kaynaklanmaktadır. Yerleşmenin deniz seviyesinden yüksekliği 150 metredir.

12000 dönüm araziye sahip olan köyün ana geçim kaynağını bağcılık oluşturmaktadır. Ovada bulunmasına rağmen oldukça geniş bir alan kaplayan köy arazisinin ekonomik ekonim kullanımı şöyledir. 3266 dönümünde buğday, 1244 dönümünde arpa ve 4878 dönümünde de bağcılık yapılmaktadır. Ayrıca 362 dönüm otlak, 2000 dönüm faydalanılmayan alan ve 250 dönümde yerleşim alanı bulunmaktadır. Köyde 35 kültür sığırı ve 280 yerli koyun bulunmaktadır. Köyün ekonomik gelir seviyesi ilçe ortlamasının çok üzerindedir.


NARLIDERE

Alaşehir ovasının güney kenarında yarı-dağınık bir şekilde yayılan Narlıdere köyünün ilçe merkezine uzakığı 13 km olan köyün eski adı "Elemli"dir. Son nüfus sayımı verilerine göre köyde 477 kişi ve 124 civarında hane bulunmaktadır. 1997 yılına kadar sürekli bir artış gösteren Narlıdere köyü bu tarihten itibaren nüfus kaybetmeye başlamış ve nüfusu 535'den 477'ye düşmüştür. Köyün deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 420 metredir.


8180 dönüm araziye sahio köyün geçim kaynaklarını bağcılık ve tütün oluşturmaktadır. Buna göre; 2300 dönüm bağ alanı, 853 dönüm tütün alanı, 900 dönüm buğday alanı ve 500 dönüm de arpa alanı bulunmaktadır. Bunun yanında 227 dönümoatlak, 2000 dönüm orman, 600 dönüm faydalanılmayan alan ve 700 dönüm de fundalık alanı vardır. Ayrıca köyde hayvancılık da yapılmaktadır. Buna göre 104 yerli sığır ve 525 yerli koyun da bulunmaktadır. 1998 yılında köyde bulunan 131 tütün ekicisi 853 dönüm alanda 853 balya (42650 kg) tütün yetiştirmişlerdir. Köyde kişi başına düşen yıllık ortalama gelir ilçe ortlamasının üzerinde bir değere sahiptir. 1999 yılı verilerine göre kişi başına düşen yıllık ortalama gelir 600 milyon civarındadır.

OSMANİYE

Alaşehir ilçe merkezinin güneybatısında bulunan yerleşmenin ilçe merkezine uzaklığı 9 km'dir. Bozdağlar'ın zirveye yakın kesiminde buluna köy yerleşmesi orman içinde dağınık bir şekilde bulunmmaktadır. Yerleşmenin deniz seviyesindne yüksekliği 600 metredir. 2000 yılı nüfus sayım sonuçlarına göre köyde 639 kişi ve 160 civarında hane yaşamaktadır. Nüfusun gelişimine baktığımızda 1935-60 döneminde 815'e kadar yükselen nüfus bu tarihten itibaren azalmaya başlamış ve nihayet 639 kişiye kadar düşmüştür.

Toplam 39406 dönüm araziye sahip olan köyün asıl geçim kaynağını tarım ve özellikle tahl tarımı ve sebze ve meyvecilik oluşturmaktadır. Buna göre köy arazisinin 250 dönümünde tütün, 2426 dönümünde buğday, 2887 dönümünde arpa, 900 dönümünde zeytin, 250 dönümünde bağ ve 500 dönümünde de sebze ve meyve tarımı yapılmaktadır. Bunun yanında 1200 dönüm otlak, 750 dönüm kayalık, 2484 dönüm orman, 200 dönüm yerleşme ve 5141 dönüm de fundalık alan bulunmaktadır. Ayrıca köy yüksek ve engebeli bir sahada bulunduğu için 51 yerli sığır, 975 yerli koyun ve 305 adet de kıl keçisi bulunmaktadır. Köy arazisi içerisinde 1998 yılında 65 tütün ekicisi 250 dönüm alanda 188 balya (9400 kg) tütün yetiştirmiştir. Köyün ekonomik gelir seviyesi ortalamanın çok altındadır.

ÖRENCİK

Alaşehir İlçesi'nin geüney kesimindeki engebeli arazide Çiftlikdere ovasının güney kesiminde bulunan Örencik köyünün ilçe merkezine uzaklığı 36 km'dir. Son nüüfus sayımı verilerine göre 723 kişinin yaşadığı köyde 170 civarında aile yaşamaktadır.1990 yılına kadar nüfusu sürekli artış gösteren köyün nüfusu bu dönemden sonra sürekli bir azalma göstermiş ve 893 kişiden 723 kişiye düşmüştür. Engebeli bir arazide dağınık bir şekilde yerleşen köyün deniz seviyesinden yüksekliği 550 metredir. Köy 3 ayrı mahalle yerleşmesinden oluşmaktadır. Bunlar Karakuyu, Bostanharmanı ve Örencik mahalleleridir. Bunlardan Karakuyu mahallesi Çaldağı'nın hemen kuzeyinde eğimin çok azaldığı bir yerde kurulmuştur. Diğer mahalleler ise Çaldağı'nın hemen kuzeydoğu kesiminde yer almaktadırlar.

19490 dönüm araziye sahip olan asıl geçim kaynağını tütün ve tahıl tarımı oluşturmaktadır. Buna göre 3705 dönüm alanda tütün, 5360 dönüm alanda buğday, 1318 dönüm alanda arpa, 324 dönüm alanda bahçe tarımı ve 50 dönüm alanda da bağ tarımı yapılmaktadır. Bunun yanında 2790 dönüm fundalık, 582 dönüm otlak, 4146 dönüm orman ve 200 dönümde yerleşim alanı bulunmaktadır. Köy arazisi içerisinde 1999 255 ekici 3705 dönüm alanda 2427 balya (121350 kg) tütün üretmişlerdir. Köyde çok yaygın olmamakla birlikte hayvancılık da yapılmaktadır. Buna göre 200 yerli sığır 450 yerli koyun ve 109 da kıl keçisi bulunmaktadır. Köyün ekonomik gelir seviyesi ilçe ortalamasının altında yer almaktadır.


ÖRNEKKÖY

Alaşehir ovasının kuzeybatı kesiminde ve orta yerinde buluna Örnekköy Alaşehir'e18 km uzaklıkta bulunmaktadır. Köyün nüfus gelişimine baktığımızda 1990 yılından bu yana düzenli bir şekilde nüfusu artmaktadır. 2000 verilerine göre 968 kişinin yaşadığı köyde 180 aile bulunmaktadır. Burada yaşayan ailelerin sadece 13 tanesi tarım dışı işlerle uğraşmaktadır. Köy 150 dönüm alana kurulmuştur. Köy halkının bir kısmı Bulgaristan göçmenidir.

Köyün 8075 dönüm alana sahiptir ve bunun büyük bir çoğunluğunda sulu tarım yapılmaktadır. Yaklaşık 1500 dönüm alanda bağ tarımı yapılmaktadır. Bunun dışında 742 dönüm alanda da sebze ve meyve tarımı yapılmaktadır. Alaşehir'in sebze ve meyve tarımıyla uğraşan ve iyi gelir elde eden en önemli yerleşmelerinden biridir. Ayrıca Alaşehir çayının kenarında bulunduğu içinde su sorunu fazla yoktur. Bunun dışında 200 dönüm faydalanılmayan alan ve 726 dönüm otlak alanı bulunmaktadır.Köyde kişi başına düşen ortalama gelir 1 milyarın üzerindedir.

PİYADELER

İlçe merkezinin hemen kuzeybatısında bulunan Piyadeler Kasabası ovanın orta kesiminde oldukça geniş bir araziye sahiptir. İlçe merkezine 10 km uzaklıkta bulunan yerleşmenin deniz seviyesinden yüksekliği 150 metredir. Son nüfus sayımında 2060 kişinin yaşadığı köyde 500 civarında hane bulunmaktadır.Yerleşme 1935 yılında 303 nüfusa sahipken 1960 yılında olağanüstü bir artışla 1101'e ve 1985 yılında da 2178'e yükselmiştir. Az bir artışla 1990 yılında 2199 kişiye ulaşan nüfus bu tarihten itibaren nüfus kaybetmeye başlamıştır. Kasaba köyde toplu halde bulunan 2 yerleşmeden oluşmaktadır.

17630 dönüm araziye sahip olan kasabanın asıl geçim kaynağını tarım ve hayvancılık oluşturmaktadır. Kasabada 1048 dönüm buğday ve 12678 dönüm bağ alanı bulunmaktadır. Bununla birlikte kasabada bağcılık bir mono kültür oluşturmuştur. Bunun yanında hayvancılık da yapılmaktadır. Buna göre 319 yerli sığır ve 815 der yerli koyun bulunmaktadır. Ayrıca kasaba arazisi içerisinde 3219 dönüm faydalanılamayan alan, 285 dönüm otlak alanı ve 400 dönüm de yerleşme alanı bulunmaktadır. Kasabada kişi başına düşen yıllık ortalama gelir ilçe ortalamasının çok üzerindedir.

SARIPINAR

İlçenin güney kesiminde Derbent Çayı vadisi içerisinde kurulmuş olan Sarıpınar köyünün ilçe merkezine olan uzaklığı 37 km'dir. Derbent Çayı vadisinin iki kenarı boyunca geniş bir alan kaplaya Sarıpınar yerleşemesinin deniz seviyesinden yüksekliği 550 metredir. 2000 yılı nüfus verilerine göre köyde 797 kişi ve 200 civarında da aile yaşamaktadır. Köyün nüfus gelişimine baktığımızda sürekli artış gösteren bir değer gösterdiğini görmekteyiz.

Toplam 25690 dönüm araziye sahip olan köyün önemli geçim kaynaklarını tütün tarımı ve sebze ve meyvecilik oluşturmaktadır. Buna göre köyde 1486 dönüm tütün, 970 dönüm arpa, 1200 dönüm buğday ve 2450 dönüm de sebze ve meyve tarım alanı bulunmaktadır. 1999 yyılında köyde 215 ekici 1486 dönüm alanda 1544 balya (77200kg) tütün üretimi gderçekleşitirilmiştir. Bunun yanında hayvancılık da yapılmaktadır. Köyde 511 yerli sığır, 500 koyun ve 73 adet de kıl keçisi bulunmaktadır. Ayrıca köy arazisi içerisinde 2000 dönüm faydalanılmayan alan, 14584 dönüm orman alanı, 500 dönüm otlak alanı ve 2500 dönüm de fundalık alan bulunmaktadır. Köyün ekonomik gelir seviyesi ilçe ortlamasının çok altında olmamakla birlikte ekonomik sevşyesş çok da iyi değildir.


SELCE

İlçe merkezinin ve Killik kasabasının kuzeydoğusunda yamaçta yer alan Selce köyü ilçe merkezine yaklaşık 20 km uzaklıkta bulunmaktadır. Köyün deniz seviyesinden yüksekliği 250 metredir. 2000 yılı nüfus verilerine göre köyde 204 kişi ve 55 aile yaşamaktadır. Köy nüfusu 1935-85 döneminde çok hızlı bir şekilde artarken bu dönemden sonra nüfusu azalmaya başlamıştır.

3738 dönüm araziye sahip olan köyün geçim kaynaklarını bağ tarımı ve hayvancılık oluşturmaktadır. Köy arazisinin 510 dönümünde buğday, 756 dönüm arpa ve 790 dönüm bağ alanı bulunmaktadır. Bunun dışında 1182 dönüm otlak alanı ve 100 dönümde yerleşim alanı bulunmaktadır. Ayırca 60 melez sığır, 34 kültür sığırı ve 520 de yerli koyun bulunmaktadır. Köyün ekonomik seviyesi ilçe ortalamasının biraz altında yer almaktadır. 1999 yılında köyde kişi başına düşen yıllık ortalama gelir 497 milyon civarındadır.

SERİNYAYLA

İlçe alanın kuzey kesiminde, Uysal dağlarının alçak kesimlerinde bulunan Serinyayla köyü ilçe merkezine 20 km uzaklıkta bulunmaktadır. Yamaçta dağınık bir şekilde bulunan yerleşmenin deniz seviyesinden yüksekliği 350 metredir. Son nüfus sayımı verilerine göre köyde 729 kişi 182 civarında da aile bulunmaktadır. 1960-97 döneminde köy nüfusu sürekli artarken bu tarihten itibaren nüfus azalma yoluna gitmiştir.

Toplam 26544 dönüm araziye sahip olan köyde kuru tarım ve hayvancıllık yapılmaktadır. Buna göre 8037 dönüm buğday, 5358 dönüm arpa ve 200 dönüm alanda da tütün tarımı yapılmaktadır. Köyde 200 dönüm alanda 58 ekici 167 balya tütün üretimi gerçekleştirmişlerdir. Bunun yanında 7499 döünm orman, 1000 dönüm otlak, 4200 dönüm fundalık ve 250 dönüm de yerleşim alanı bulunmaktadır. Ayrıca köyde 294 melez sığır, 343 yerli koyun ve 412 de kıl keçisi bulunmaktadır. Köyde kişi başına düşen yıllık ortalama gelir 238 milyon liradır. Bu rakamla köy ilçenin gelir seviyesi düşük yerleşmeleri arasında yer alamaktadır.


SOBRAN

Alaşehir ovasının orta kesiminde Alaşehir-Uşak karayolu üzerinde bulunan Sobran Köyü bir yol boyu yerleşmesidir. 2000 yılı nüfus verilerine göre köyde 703 kişi yaşamaktadır. 1990 yılına kadar nüfusu hızlı artan köy, bu tarihten itibaren göç vermeye başlamıştır. Köyün göç vermesinin sebebi ekonomik sebeplerdir, ancak halkın fakir olması değildir. Çünkü Sobran köyü Alaşehir'in ekonomik bakımdan en iyi olan köylerinden biridir. 180'e yakın ailenin sadece 5 tanesi tarım dışı işlerle geçimin sağlamaktadır. Yani köyde hemen herkes tarımla ve özellikle de bağcılıkla uğraşmaktadır. Abğcılığın yanında köyde hayvancılık da yapılmaktadır. Köyün eski adı "Suburan"dır. 1953 yılına kadar çiftliklerin buludnuğu köyde daha sonra şahıslar tarafından topraklar satın alınmış ve halk buraya yerleşmeye başlamıştır. Yüzölçümü 7413 dönümdır. Köyde kişi başına düşen ortalama gelir 1 milyar 200 milyon civarındadır.

SOĞANLI

İlçenin en kuzeyinde yer alan Soğanlı köyü ilçe merkezine 26 km uzaklıkta bulunmaktadır. Yamaçta toplu bir yerleşme özelliği gösteren Soğanlı köyününün deniz seviyesinden yüksekliği 510 metredir. 2000 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre köyde 589 kişi ve 146 aile yaşamaktadır. 1935-90 yılları arasında nüfusu sürekli artan köy nüfusu 664 kişiye ulaştıktan sonra 1997 yılında 549 kişiye düştükten sonra 2000 yılında 589 kişiye ulaşmıştır.

17700 dönüm araziye sahip olan köyün önemli geçim kaynaklarını kuru tarım ve hayvancılık oluşturmaktadır. Buna göre, 350 dönüm tütün, 938 dönüm arpa, 1000 dönüm buğday, 150 dönüm zeytin, 757 dönüm bağ ve 300 dönüm de sebze alanları bulunmaktadır. Bunun yanında 92 yerli sığır, 715 yerli koyun ve 670 kıl keçisi bulunmaktadır. Köyde 1999 yılında 77 ekici 350 dönüm alanda 300 balya (1500 kg) tütün üretimi gerçekleştirmiştir. Köyde ayrıca 2000 dönüm orman (palamutluk), 80617 dönüm fundalık alan ve 2000 dönümde kayalık alan bulunmaktadır. 1990 yılında köy arazisinde 15 dk. alanda ağaçlandırma yapılmış, kızılçam, fıstık çamı, akasya, selvi ve aylantuz dikilmiştir. Köyün ekonomik seviyesi ilçe ekonomik seviyesinin altındadır.

SOĞUKYURT

Bozdağların en yüksek zirvelerinden biri olan Azıtepe dağının kuzey eteklerinde buluna Soğukyurt, ovaya bakan çok güzel bir yerde kurulmuştur. Denizden 750 metre yüksekte bulunan köy 14350 dönüm alana sahiptir. 2000 yılı verilerine göre köyde 283 kiş yaşamaktadır. Köy son yıllarda nüfus kaybetmiştir. Bunun sebebi ekonomik olaylardır. Köy, orman içinde dağınık bir şekilde bulunmaktadır. Köyde yaklaşık 70 aile yaşamaktadır. Köy dağınık olduğu için 150 dönüm alan üzerinde bulunmaktadır.

Köyde 860 dönüm alanda buğday, 1630 dönüm alanda arpa, ve 75 dönüm alanda sebze tarımı yapılmaktadır. Alaşehir'de arpa tarımının en fazla yapıldığı köylerden biridir. Ayrıca köyün hemen kuzey kesimindeki tepeler civarında 282 dönüm alanda bağ alanları bulunmaktadır. Bunun yanında 2020 dönüm otlak, 3500 dönüm fundalık alan ve 5833 dönüm ormanlık alana sahiptir. İlçenin en fazla baltalık ormana sahip köyleri arasında bulunmkatadır. Ancak son yıllarda bu ormanların tahrip edilmesi sonucu bu alanlar hızla fundalık sahalra dönüşmektedir. Bu nedenle köyün diğer geçim kaynakalrından biri olan hayvancılığın kontrollü bir şekilde geliştirilmesi ve doğaya verilen zararın en az seviyeye indirgenmesi gerekmektedir. Ayrıca köyün ortalama geliri 1999 verilerine göre 158 milyon civarındadır. Bu ortalama değerle ilçenin en fakir köyleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle ilçe içerisinde kalkınmada öncelik verilmesi gereken köylerden biridir.

SUBAŞI

Alaşehir ovasının hemen orta kesiminde yeşil bir denizi andıran bağların arasında buluna Subaşı köyü Alaşehir'e 13 km uzaklıkta bulunmaktadır. 2000 yılı nüfus verilerine göre köyde 994 kişi ve 230 civarında hane bulunmaktadır. Subaşı köyü geçmişten günmüze kadar nüfusu sürekli artan dalgalanma yapmayan ender kasabalarda birisidir. Ancak 1935-60 döneminde ve 1960-85 döneminde nüfusu oldukça hızlı artan köy nüfusu son yıllarda oldukça yavaş artmatkadır. Dışarıya fazla göç vermemekle birlite ekonomik bakımdan oldukça zengin köylerimiz arasında gelmektedir.

7430 dönüm yüzölçüme sahip olan köyde kuru tarım alanları oldukça azdır. Kuru tarımaypılan 1250 dönüm kuru tarım alanında buğday (1000 dönüm) ve arpa (250 dönüm) tarımı yapılmaktadır. Bunun yanında oldukça geniş bir alanda (5607 dönüm) sultani üzüm yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bununla birlikte son 20 yıl içerisinde hızla azalmakla birlikte çok az bir alanda pamuk ekimi de yapılmaktadır. Ayrıca az da olsa hayvanclık da köyün ekonomik gelirleri arasında bulunmaktadır.98 melez sığır ve 250 yerli koyun bulunmaktadır. Köyde kişi başın düşen yıllık ortalalama gelir 989 milyon civarındadır.


ŞAHYAR

Sularını Bozdağların zirveler kesiminden toplayan Şahyar deresinin Alaşehir ovasına ulaştığı yerde bulunan Şahyar köyü Alaşehir'e 12 km uzaklıkta bulunmaktadır. Genel hatlarıyla Şahyar deresinin oluşturduğu vadinin üst kesimlerinde kurulmuş olan Şahyar köyünde 2000 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre 801 kişi ve 208 hane bulunmaktadır. 1997-2000 döneminde köy nüfusunda bir azalma görülmektedir.

11600 dönüm alana sahip olan köyün asıl geçim kaynağı bağcılıktır. Köy arazisi içerisinde 4300 dönüm alanda sultani üzüm yetiştiriciliği yapılırken bunun yanında arpa ve buiday yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Bunun yanında vadi boyunca zeytinlikler de mevcuttur. Ayrıca köy arazisi içerisinde February 27, 1100 dönüm otlak, 3791 dönüm ormanlık ve 500 dönüm da faydalanılamayan alanlar vardır. Köyde kişi başıne düşen yıllık ortalama gelir 692 milyon civarındadır.

TEPEKÖY

İlçe merkezinin ve ovanın hemen kuzeyinde bulunan Tepeköy ilçe merkezine 7 km uzaklıkta bulunmaktadır. Ovada toplu bir yerleşme şekline sahip olan Tepeköy'ün deniz seviğyesinden yüksekliği 170 metredir. 2000 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre köyde 2093 kişi ve 520 civarında da aile yaşamaktadır. Köy nüfusu geçmişten günümüze kadar düzenli bir artış göstermiştir. İlçenin fazla nüfus köy yerleşmelerinden biridir. 1969 Alaşehir depreminde köyün % 90'ının zarar görmesine rağmen bu olayda sonra dışarı fazla bir gç vermemiştir. Anck eski yerleşmenin zara görmesinden sonra köy bugünkü yerine taşınmıştır. Eski yerleşmede depremde zarar gören yapılardan bazıları hala ayaktadır. Bu depremde köyde 6 kişi ölmüştü.

14131 dönüm araziye sahip olan köyün geçim kaynaklarını bağcılık ve hayvancılık oluşturmaktadır. Buna göre köy arazisinin 2041 dönümünde buğday, 2404 dönümünde arpa, 25 dönümünde susam, 7936 dönümünde bağcılık ve 50 dönümünde de sebze ve meyve tarrımı yapılmaktadır. Bunun yanında 150 yerli sığır, 600 melez sığır, 300 kültür sığırı ve 2488 adet de yerli koyun bulunmaktadır. Ayrıca köy arazisi içerisinde 1425 dönüm otlak ve 250 dönümde yerleşim alanı bulunmaktadır. Köy ilçe merkezi olan Alaşehir'in yoğurt ve süt ihtiyacının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Köyün ekonomik seviyesi ilçe ortlamasının oldukça üzerinde bir değer taşımaktadır. 1999 yılında köyde kişi başına düşen yıllık ortalama gelir 850 milyonun üzerindedir.

TOYGAR

İlçenin kuzeybatısında ve Kemaliye kasabasının doğusunda yer alan Toygar köyünün 15 km'dir. Yamacın hemen önünde eski Alaşehir-İzmir karayolunun kuzeyinde yer alan köy şekil itibariyle toplu bir özellik göstermektedir. 2000 yılı nüfus sayımı sonuçklarına göre köyde 416 kişi ve 100 civarında da aile bulunmaktadır. Köyün nüfusu 1935-90 döneminde sürekli artmıştır. Köy nüfusunun azalmasında Toygar'dan ayrılan bazı mahallelerinin köy statüsü kazanmasındandır.

Toplam 16650 dönüm araziye sahip olan köyün geçim kaynaklarını bağcılık ve kuru tarım olauşturmaktadır. Buna göre köy arazisinin 15 dönümünde tütün, 3300 dönümünde arpa, 1700 dönümünde buğday, 200 dönümünde zeytin, 2900 dönümünde bağcılık ve 150 dönümünde de bahçe tarımı yapılmaktadır. Köyde eskiden tütün tarımı dah yoğun yapılırken son zamanlarda bu uğraşı azalmıştır. Bunun yanında 600 dönüm karakum, 1500 dönüm kayalık, 3000 dönüm fundalık, 3135 dönüm orman ve 150 dönüm de yerleşim alanı bulunmaktadır. Ayrıca köyde 202 inek ve 211 koyun da bulunmaktadır. Köyün ekonomik seviyesi ilçe ortlamasının üzerindedir. Köyde 1999 verilerine göre köyde kişi başına düşen yıllık ortalama gelir 587 milyon civarındadır.

TÜRKMEN

İlçe merkezinin kuzeyinde yer alan Türkmen köyünün ilçe merkezine olan uzaklığı 8 km'dir. Yamaçta kurulan yerleşme şekil olarak toplu bir özellik göstermektedir. Köyün eski adı Yahyaalcı'dır. Köyün deniz seviyesinden yüksekliği 210 metredir. 2000 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre 215 kişi ve 50 civarında da aile bulunmaktadır. 1935-60 yılları arasında nüfus artışı görülen köyde bu tarihten itibaren sürekli nüfus azalmıştır. 1960 yılından sonra köy sürekli göç vermiştir.

8763 dönüm araziye sahip olan Türkmen köyünün geçim kaynaklarını bağcılık ve hayvancılık oluşturmkataıdr. Köy arazisinin 292 dönümünde buğday, 437 dönümünde buğday, 100 dönümünde susam, 10 dönüm bakla, 100 dönümünde zeytin ve 5211 dönümünde de bağ tarımı yapılmaktadır. Bunun yanında 2213 dönüm otlak, 300 dönüm fadalanılmayan alan ve 100 dönümde yerleşim alanı bulunmaktadır. Köyde 56 melez sığır, 100 kültür sığırı ve 1659 da yerli koyun bulunmaktadır. Türkmen köyü de ilçe merkezinin yoğurt ve süt ihtiyacını karşılayan önemli yerleşmelerden biridir. Köyün ekonomik seviyesi ilçe ortalamasının oldukça üzerindedir. Ancak köy arazisi içerisnde bağ alanı bulunmasına rağmen ilçe merkezinde yaşayan ailelerin sayısı oldukça fazladır.

ÜZÜMLÜ

Alaşehir ovasının doğu kesiminde ve orta yerinde bulunan Üzümlü köyü, 2000 nüfus sayımı verilerine göre 314'tür. Yerleşme şekli bakımından toplu bir özellik göstermektedir. Alaşehir'e uzaklığı 10 km'dir. Üzümlü köyünün geçmiş yıllardaki nüfus verilerine baktığımızda 1935 yılında bugünkünden daha fazla insanın yaşadığını görmekteyiz. 1960 ile 1990 arası dönemde yine nüfusu artan köyde 1990 yılından sonra tekrar nüfus azalmaya başlamıştır. Halkın ana geçim kaynağı bağcılıktır. Köy adını da buradan almaktadır. Ancak köy bu adını da 1991 yılında almıştır. Önceki adı "Katırlı" dır. Bu adı eskiden kervancıların burada konaklıyor olmasından dolayı almıştır. Köyün yüzölçümü 6294 dönümdür. Köyde yaşayan 73 hanenin hemen tamamı tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. sahip olduğu arazinin 300 dönümü otlak, 180 dönümü yerleşim alanı ve geri kalan kısmı da tarım sahası yani bağ alanı olarak değerlendirlmektedir. Tarım alanlarının hemen tamamı sulanabilir durumdadır.

YENİKÖY

İlçe merkezinin batısında bulunan Yeniköy'ün Alaşehir'e olan uzaklığı 16 km'dir. Ovada toplu bir yerleşme şekli gösteren Yeniköy'ün deniz seviyesinden yükseliği 190 metredir. Son nüfus sayımı verilerine göre köyde 611 kişi ve 181 civarında da aile bulunmaktadır. Köy nüfusu 1935-85 yılları arasında sürekli artmıştır. Köy nüfusu 1935-85 döneminde 230 kişiden 1220 kişi seviyesine yükselmişken bu tarihten sonra azalma göstermiştir.

5300 dönüm araziye sahip olan köyün geçim kaynaklarını bağcılık ve bahçe tarımı oluşturmaktadır. Buna göre köy arazisinin 520 dönümünde buğday, 250 dönümünde arpa, 2013 dönümünde bağ ve 450 dönümünde de bahçe tarımı yapılmaktadır. Alhan-Kavaklıdere arasındaki sahada borlu su çıkmaktadır. Bu nedenle köydeki en önemli sorunlardan birisi sulama suyu meselesidir. Bunun dışında 1400 dönüm otlak, 767 dönüm fundalık, 750 dönüm orman ve 150 dönüm de yerleşim alanı bulunmaktadır. Ayrıca köyde 44 yerli sığır ve 519 adet de koyun bulunmaktadır. Köyün ekonomik seviyesi ilçe ortalaması civarındadır.

YUVACALI

Gediz ovasının kuzey kenarındaki az eğimli yamaçlar üzerine kurulmuş olan Yuvacalı köyü 1998 yılında idari olarak Toygar köyünden ayrılarak kendisi bir köy haline gelmiştir. 2000 yılı nüfus verilerine göre köyde 147kişi ve 36 civarında da hane bulunmaktadır. Toplam 1200 dönüm araziye sahip olan köyün geçim kaynaklarını bağcılık, kuru tarım ve ahyavancılık oluşturmaktadır. Köyün ekonomik seviyesi ilçe ortlamasının üzerindedir. Köyde 1999 verilerine göre köyde kişi başına düşen yıllık ortalama gelir550 milyon civarındadır.

Hiç yorum yok: